Aktiviteter / Aktiviteter 2017 / Foredrag med Ronald Risvig

Foredrag med Ronald Risvig

Liv og Kunst - Livskunst.


Valgmenighedspræst, forfatter og foredragsholder Ronald Risvig stiller torsdag den 23. februar kl 19:30 skarpt på ”Livet - Kunsten og Livskunsten”. Det sker i KunstBoxen, Kirkegade 3 i Mariager. Ronald Risvig er en spændende fortæller, med en stor livserfaring og en smittende humor. Som ung og ud af en varm og hjælpsom arbejderfamilie kom han først i lære som blikkenslager for senere at tage en butiksuddannelse i et byggemarked. Derefter tog han springet til hvervet som bilsælger. Det holdt et års tid inden han tog HF og læreruddannelse. I årene 2006 -10 var han sognemedhjælper ved Mariager Kirke og har især de seneste ti år haft en omfattende foredragsvirksomhed. Udlandsrejser til Færøerne arrangerer han også, ligesom han har en uddannelse i sjælesorg og gestaltterapi. Ellers er det folkeoplysende arbejde, der har optaget ham som bl.a. friskoleleder, højskolemand og forstander for ”Højskolen – en bro til livet” en højskole for psykiske sårbare og mennesker med en sindslidelse. Senest blev han som knap 60 årig ordineret som valgmenighedspræst ved Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed. Som en naturlig forlængelse af sit virke som præst har Ronald Risvig udgivet to prædikensamlinger, senest bogen: ”MATADOR OG KRISTENDOM – 24 fortællinger om vort liv.”
Et af Ronald Risvigs mottoer er: ”Livet skal ikke blive til noget bestemt- men er bestemt til liv”, og foredraget i KunstBoxen vil da også cirkle om, hvad der ligger heri.
Når man beskæftiger sig med kunst, kommer man ind imellem ud i en krise, for hvordan skal kunstværket blive færdigt og udtrykke det, man gerne vil. Sådan er det også med livsvandringen, eller med Risvigs ord: ”Livet er en vandring på en line mellem himmel og hav” og i den spænding lever vi, udtaler Ronald Risvig. Den aktuelle blå udstilling i KunstBoxen bærer ligeledes præg af en vandring mellem himmel og hav, nogle gang endda ude i rummet eller i det indre mentale område. Der ligger sikkert også en parallel mellem glæden ved at fordybe sig og i at lave visuel kunst, bruge farver, forskellige penselstrøg, lave kompositioner og det at blive god til at få et godt liv. En tilgang til dette kan ikke mindst være at arbejde med: ”Gentagelse og fordybelse som forudsætning for indsigt og fornyelse”, fastslår Ronald Risvig. Denne proces ser vi også i maleri og kunsthåndværk, hvor det gælder om at blive ved, komme ovenpå igen, og så opleve der kan komme en udvikling. Kreativiteten handler generelt om at komme i kontakt med sig selv, hvor et kunstværk viser meget mere, når man kan se kunstneren i værket. Om dette arbejde siger Ronald Risvig, at: ”Det er i nærværet, at kimen til det nye ligger”
Arrangementet krydres med vin og snack til en pris af 50 kr.. Billetter kan købes på www.himmerlandsbilletten.dk eller ved indgangen til KunstBoxen. Alle er velkomne og med foredragsholderens ord: ”Forvent alt – og bliv overrasket” 

KunstBoxen-Mariager | CVR: 37753955 | Kirkegade 3, 9550 Mariager